Penninga`s molen

Penninga`s molen

Penninga`s molen is een achtkante korenmolen uit 1692. De molen staat in Joure aan de Tolhûswei. De molen is oorspronkelijk gebouwd in Westzaan en is in 1900 naar Joure verscheept.

Stichting Penninga`s Molen

maalploeg

Na jaren van verval werd in de jaren 50 een artikel gepubliceerd in de lokale courant

Ik klaag u aan…

Ik sta hier als een schandvlek van de vlecke. Mijn naakte armen smekend in de lucht.
Door diepe wonden `t oude hoofd geschonden. En in mijn hart een moedeloze zucht.

Gij burgers van de nette vlecke Joure, ik zwijg niet langer meer – ik klaag u aan! `k zie de vreemd`ling `t hoofd meewarig schudden.
En gij, gij laat mij in mijn armoe staan

Er speelt een schone tijd in mijn memorie. Maar vóór mij ligt al jaren `t grijnzend graf.
Herstel mij daarom in mijn oude glorie, of breek mij daad`lijk tot de grond toe af
Heemstra

Naar aanleiding van dit artikel werd in 1966 de Stichting Penninga`s Molen opgericht. Deze stichting heeft in 1970 de molen kunnen kopen voor het symbolische bedrag van 1 Gulden. Vlak na overname is begonnen met de restauratie. Na deze grote restauratie werd de molen op 10 mei 1972 weer maalvaardig in gebruik genomen.

In 2003 is ook de Skarrenmoune in Scharsterbrug opgenomen in de Stichting Penninga`s Molen.

Vervallen toestand