Bezoek de Skarrenmoune!

De markante uit 1881 daterende poldermuonts aan de Skarsterrien is, wanneer hij draait, geopend voor bezoek. Molenaar Jesse Molenkamp heet u welkom en vertelt enthousiast over de geschiedenis van en het draaien met de molen, die bereikbaar is via de steeg tussen de eerste huizen over de brug. Tot ziens op de Skarrenmoune!