Jesse Molenkamp geslaagd voor molenaarsexamen

Op zaterdag 26 september heeft Jesse Molenkamp zijn Diploma Molenaar gehaald.

Nadat hij van school uit had gekozen om zijn maatschappelijke stage te lopen op Penninga’s molen raakte hij geïnteresseerd in het molenaarsvak.

Iedere zaterdag kwam hij trouw op de molen en na enige tijd werd hij lid van het “Gild Fryske Mounders” het opleidingsorgaan voor vrijwillige molenaars in Friesland. Omdat de molen weer een lesmolen was geworden kon hij de praktijk lessen volgen in Joure. Deze opleiding kan men volgen vanaf 16½ jaar en duurt minimaal 18 maanden en bestaat uit praktijk en theorie.

Het examen van Jesse werd afgenomen door zijn leermeester Berry Weber onder het toeziend oog van 2 gecommitteerden, Yolt IJzerman en Jaap van Driel. Een stortvloed van vragen en opdrachten moest Jesse beantwoorden en uitvoeren hetgeen hij uitstekend deed. Na ruim anderhalf uur vonden we dat Jesse voldoende kennis en kunde had getoond en konden hem dan ook vertellen dat hij ruimschoots voldeed aan de eisen

Jesse en berry

Berry weber en de geslaagde: Jesse Molenkamp

Wanneer u interesse heeft in het molenaarsvak kom dan gerust eens kijken op Penninga’s molen op zaterdag tussen 09.30 en 12.00.
Neem ook eens een kijkje op www.molenaarworden.nl