In de voetsporen van Auke Penninga

Klik hier voor

In de voetsporen van Auke Penninga

de online presentatie van het in 2001 door de stichting uitgegeven historisch overzicht n.a.v. 100 jaar Penninga’s Molen in Joure.