Penninga’s Molen

De Jonge Dolfijn – Westzaan, Anno 1695

In juni 1900 koopt Auke Penninga de uit Westzaan afkomstige pelmolen “De Jonge Dolfijn” en herbouwt deze aan de Jouster Skipsleat als vervanger voor zijn kort daarvoor verbrande Westersche Molen. Tot de jaren dertig wordt de molen aangewend als korenmolen, waarna een periode van verval intreedt.

Wanneer in 1966 de Stichting Penninga’s Molen wordt opgericht, betekent dit een keerpunt in de historie. In 1972 wordt Penninga’s Molen gebruiksklaar opgeleverd. Sindsdien houden vrijwilligers de molen gaande. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen is uw betrokkenheid van groot belang.

Treedt daarom in het voetspoor van Auke Penninga, wordt “Vriend van de Molen” en weet u welkom als donateur of sponsor!

Hartelijk dank namens Bestuur en Molenaars van Stichting Penninga’s Molen!