Opleiding, Bulletin en Donateurs

Na uitgebreid, noodzakelijk onderhoud is Penninga’s Molen recent weer door de molenmakers opgeleverd. Dat een dergelijke restauratie kostbaar is, spreekt voor zich.
Ook het onderhoud daarna vergt een voortdurende investering, zowel financieel als in menskracht, want molens draaien niet op wind alleen.

Eén van de kerntaken van Penninga’s Molen is het opleiden van toekomstige molenaars, zodat de molen ook in de toekomst als levend monument behouden blijft.

Beroepsmatig wordt er niet meer met Penninga’s Molen gewerkt. Sinds de eerste restauratie wordt de molen bemand door vrijwillige molenaars, die na een tweejarig opleidingstraject de korenmolen kunnen bedienen. Momenteel zijn dat een vijftal gediplomeerde molenaars en een aspirant-molenaar, die de opleiding op de eigen molen volgt.
Daartoe is een instructeur aangesteld, die lesbevoegdheid heeft voor de opleidingen van zowel het Gild Fryske Mounders als het Gilde van Vrijwillige Molenaars en garant staat voor een grondige voorbereiding op het molenaarsexamen.

                         

Donateurs, vrienden van de molen, zijn altijd welkom. Naast een jaarlijkse bijdrage is ook de maatschappelijke betrokkenheid van groot belang. Het digitale bulletin “De Kooperen Berg” informeert belangstellenden over de stichting, de molens en onze molenaars.

Klik hier voor de online presentatie van het nieuwe nummer!

Mogen wij u noteren als donateur of sponsor? Meld u dan aan via info@penningasmolen.nl of via het formulier hieronder.

Bij voorbaat onze dank!


    [recaptcha]